В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Оцінювання ефективності виявлення неоднорідності стінки скінченного кусочно-однорідного циліндра

Акустичний вiсник, Том 8 № 1-2, (2005) с.69-84
Розглянуто ефективність виявлення шару акустичної неоднорідності стінки скінченного кусочно-однорідного циліндра за полем, збудженим некогерентним осесиметричним джерелом на внутрішній поверхні циліндра і зареєстрованим сенсорами на його зовнішній бічній стінці. Інформативними параметрами шару неоднорідності є його товщина і густина, швидкість поширення поздовжніх акустичних коливань і їхнє загасання. Для поля коливальної швидкості, зареєстрованого на зовнішній бічній стінці шаруватого циліндра сформульовано статистичну задачу виявлення сигналу від шару неоднорідності на фоні некорельованої перешкоди. У якості інформативної статистичної характеристики використовувалась взаємна спектральна щільність потужності акустичного поля у заданій системі просторово рознесених точок прийому на поверхні циліндра. Оцінку ефективності виявлення проведено за критерієм Неймана-Пірсона. Представлено рельєфи зон виявлення неоднорідності групою приймачів для ряду практично цікавих варіантів взаємного розташування джерела, приймачів і неоднорідного шару. Розглянуто вплив просторової протяжності джерела й неоднорідного шару, а також частотної смуги сигналу на ефективність виявлення неоднорідності. Досліджена в роботі модельна ситуація відображає певні характерні риси формування й поширення акустичних сигналів у респіраторному тракті людини з патологічними змінами тканини легенів (паренхіми). При цьому припускається, що шар неоднорідності характеризує патологічні зміни у паренхімі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
шар акустичної неоднорідності, статистична задача виявлення сигналу, некорельована перешкода, взаємна спектральна щільність потужності, критерій Неймана-Пірсона
МОВА ТЕКСТУ: російська