В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Звукове поле в кусочно-однорідному кінцевому циліндрі, що збурюється осесиметричним випадковим навантаженням на межі

Акустичний вісник, Том 4 № 4, (2001) с.36-50
Розглянуто задачу обчислення акустичного поля в кінцевому кусочно-однорідному порожнистому циліндрі. Вважається, що поле створюється осесиметричними джерелами, розташованими на внутрішній стінці циліндра. На основі методу розкладу розв'язку крайової задачі по власним функціям диференційних операторів рівняння Гельмгольца визначено структуру акустичного поля. Виконано аналіз структури розв'язків для різних варіантів завдання умов спряження компонент поля на межах між шарами циліндра. Визначена раціональна, з погляду точності обчислень, форма загального розв'язку. Для тришарової моделі обчислено спектральну щільність потужності поля радіальної коливальної швидкості на зовнішній бічній стінці циліндра. Вважається, що поле створюється випадковими пульсаціями тиску некорельованих по простору джерел. Визначено спектральні характеристики результуючого акустичного поля, чутливі до неоднорідностей густини та швидкості поширення акустичних коливань. Показано, що шарувата структура неоднорідностей циліндра по густині може бути виявлена за даними про розподіл спектральної щільності потужності акустичного поля уздовж твірної циліндра. При цьому поле може формуватися як зосередженими, так і розподіленими джерелами. Для визначення шаруватих неоднородностей по швидкості доцільно використовувати дані про взаємну спектральну щільність потужності акустичного поля між точками спостереження уздовж твірної циліндра. Поле при цьому повинно формуватися джерелом, зосередженим поблизу одного з торців циліндра.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
скiнченний порожнистий цилiндр, джерело звуку, спектральна щiльнiсть, кореляцiя, структурна неоднорiднiсть
МОВА ТЕКСТУ: російська