В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Дослідження ефективності використання авторегресійного спектрального оцінювання кутових спектрів акустичних полів для неінвазивного виявлення артефактів у обмежених об’єктах

Акустичний вісник, Том 15 № 3, (2012) с.29-44
Розглянуто ефективність алгоритмів оцінки кутових спектрів акустичних сигналів у малорозмірних об'єктах. Враховано, що через обмеженість хвильових розмірів для цьогог слід використовувати малорозмірі антени, структура яких забезпечувала б можливість застосування простих і ефективних обчислювальних процедур. Запропоновано алгоритми оцінки кутових спектрів за допомогою лінійної дискретної еквідистантним антени. При цьому основну увагу приділено двоелементній антені й авторегресійному (АР) алгоритму. На основі виконаних модельних досліджень показана більш висока ефективність АР-оцінювання у порівнянні з традиційною процедурою. Виявлено особливості структури кутових спектрів сигналів протяжних і зосереджених джерел. Показано як змінюється структура кутових спектрів при варіаціях швидкості звуку в середовищі поширення, а також при появі шару акустичної неоднорідності. Розглянуто ефективність використання АР-процедури для просторового розділення зосереджених джерел сигналів. Представлені результати експериментального визначення кутових спектрів голосових сигналів і хрипів, що виникають при диханні, підтверджують ефективність використання АР-оцінювання для виявлення й локалізації таких джерел.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
швидкість звуку, паренхiма легенів, протяжні й зосереджені акустичні джерела, авторегресійне оцінювання, кутовий спектр
МОВА ТЕКСТУ: російська