І.В.Вовк, С.Л.Дахнов, В.В.Крижановський, В.Н.Олійник
Можливості і перспективи діагностики легеневих патологій за допомогою комп'ютерної реєстрацiї і обробки дихальних шумів

Акустичний вісник, Том 1 № 2, (1998) с.21-33
Статтю присвячено проблемам розробки деяких з можливих методів об'єктивної реєстрації, аналізу і документування дихальних шумів. Дано опис ряду оригінальних неінвазивних методів комп'ютерної реєстрації й обробки дихальних шумів з поверхні тіла людини. Проведено огляд можливих форм представлення даних про дихальні шуми у вигляді частотно-часових, спектральних і статистичних образів. Вказано ряд характеристик цих образів, які у перспективі можуть служити діагностичними ознаками захворювань легень.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
шуми дихання, реєстрацiя та аналiз, спектрально-часовi образи, статистична обробка
МОВА ТЕКСТУ: російська