В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Адаптивне виявлення й візуалізація локальних змін акустичних характеристик об’єктів

Акустичний вiсник, Том 12 № 1, (2009) с.43-63
У рамках статистичного підходу розглянуто задачу синтезу адаптивного алгоритму виявлення та візуалізації змін інформативних акустичних характеристик об'єктів. За визначальну інформативну характеристику правили оцінки спектральної щільності потужності зареєстрованих на поверхні об'єкта акустичних сигналів. Для оцінювання характеристик сигналів і перешкод використані навчальні вибірки даних. Проаналізовано структуру синтезованого алгоритму й запропоновані варіанти його модифікації. Показано, що важливою його складовою частиною є препроцесорна обробка сигналів, яка забезпечує попередню адаптивну фільтрацію перешкод. Представлено результати експериментальної перевірки ефективності запропонованих статистик на основі методології чисельного й імітаційного моделювання. Показано, що розроблені достатні статистики дозволяють формувати акустичні портрети зареєстрованих на поверхні досліджуваних об'єктів сигналів і на базі їх об'єктивного аналізу виявляти зміни інформативних акустичних характеристик об'єктів і визначати область локалізації цих артефактів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
акустичні артефакти, виявлення, візуалізація, адаптивний алгоритм, достатні статистики
МОВА ТЕКСТУ: російська