Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Автор : Вовк І.В.
Рік Том С.
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Маципура, Я.П.Троценко
Порівняння двох підходів до розв'язання хвильових задач методом часткових областей при наявності областей, що перетинаються
2015 - 17 2 -
15-22
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Моделювання механізму генерації везикулярних шумів дихання
2015 - 17 1 -
17-22
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Маципура, О.О.Трунов
Особливостi проходження хвилі через заокруглений згин плоского хвилеводу
2013-2014 - 16 3 -
3-14
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Шумозахисні властивості бар’єрів, розміщених уздовж міської вулиці
2012 - 15 2 -
3-16
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Моделювання процесу поширення звуку в грудній клітці людини. Частина 3. Урахування проходження звуку по бронхіальному дереву
2012 - 15 4 -
7-13
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Акустика дихання й серцевої діяльності
2011 - 14 1 -
3-19
[RUS] І.В.Вовк, Л.І.Косовець, В.Т.Маципура, В.Н.Олійник
Моделювання процесу поширення звуку в грудній клітці людини. Частина 1. Теорія
2011 - 14 2 -
16-25
[RUS] І.В.Вовк, Л.І.Косовець, В.Т.Маципура, В.Н.Олійник
Моделювання процесу поширення звуку в грудній клітці людини. Частина 2. Аналіз акустичних властивостей у нормі
2011 - 14 3 -
3-11
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Вплив властивостей поверхонь шумозахисного бар’єра на його ефективність
2010 - 13 1 -
3-10
[RUS] І.В.Вовк, В.С.Малюга
Про один метод оцінки звукового поля еолових тонів
2010 - 13 2 -
3-19
[RUS] І.В.Вовк, В.С.Коцюба
Про один метод керування параметрами циліндричного п’єзокерамічного випромінювача
2010 - 13 3 -
9-14
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Шумозахисні властивості бар’єрів, розташованих уздовж обох сторін транспортної магістралі
2010 - 13 4 -
3-14
[RUS] М.О.Булана, І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Поширення звукового сигналу у хвилеводі з неоднорідністю у вигляді камери
2009 - 12 3 -
3-19
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, Ю.М.Дудзінський
Про можливий механізм автоколивань у струминних гідродинамічних випромінювачах з розвинутою кавітацією
2008 - 11 2 -
16-23
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Новий підхід до оцінювання акустичних властивостей випромінювача звуку у вигляді диску
2008 - 11 3 -
13-26
[RUS] М.О.Булана, І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Особливості поширення звукового імпульсного сигналу в плоскому регулярному хвилеводі
2008 - 11 4 -
9-23
[RUS] І.В.Вовк
Фізичний погляд на природу еолових тонів
2007 - 10 2 -
22-32
[RUS] І.В.Вовк, Т.А.Сотникова
Інтегральні акустичні характеристики V-подібного шумозаглушуючого бар'єра
2007 - 10 3 -
25-29
[RUS] І.В.Вовк, А.А.Макаренкова
Експериментальне дослідження перешкод, які виникають при реєстрації дихальних шумів електронними стетофонендоскопами
2007 - 10 4 -
28-35
[RUS] В.Г.Басовський, І.В.Вовк
Вимушені коливння хрящів трахеї та бронхів людини
2006 - 9 1 -
10-14
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Маципура, Т.О.Сотникова
Про один метод підвищення ефективності шумозаглушуючих бар’єрів
2006 - 9 2 -
17-26
[RUS] В.Г.Басовський, І.В.Вовк, О.Г.Лейко
Про деякі специфічні похибки, що виникають при оцінюванні коефіцієнту відбиття звука методом двох гідрофонів в акустичній трубі
2005 - 8 1-2 -
3-15
[RUS] І.В.Вовк, В.Ю.Семенов
Автоматичне виявлення й розпізнавання сухих хрипів на основі аналізу їхньої автокорреляційної функції
2005 - 8 3 -
17-23
[RUS] О.М.Артем’єв, І.В.Вовк, А.І.Кривоног, П.В.Лук’янов
Про можливість електрогідравлічної регенерації очисних полімерних фільтрів
2005 - 8 4 -
14-19
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Випромінювання звуку відкритим п'єзокерамічним кільцем, що розміщено поблизу екранів скінченних розмірів
2004 - 7 2 -
25-35
[RUS] І.В.Вовк, Т.А.Конченко, В.Т.Маципура
Про один строгий метод оцінювання акустичних властивостей шумозаглушуючих бар'єрів
2004 - 7 4 -
21-27
[RUS] В.Г.Басовський, І.В.Вовк, О.І.Вовк
Про можливість генерування тональних звукових коливань потоком повітря в бронхах зі стенозом
2003 - 6 1 -
3-21
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Випромінювання звуку граткою, яка складається зі співвісних циліндричних п'єзокерамічних оболонок з торцевими екранами. Частина IV. Імпульсний режим роботи
2002 - 5 2 -
13-26
[RUS] В.Г.Басовський, І.В.Вовк
Власні частоти і форми коливань хрящів трахеї та бронхів людини
2002 - 5 3 -
5-11
[RUS] А.І.Богатирьов, І.В.Вовк, В.Н.Олійник
Випромінювання звуку п'єзокерамічною круглою біморфною пластиною
2001 - 4 1 -
3-10
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Випромінювання звуку граткою, утвореною співвісними циліндричними п'єзокерамічними оболонками з екранами на торцях. Частина I. Теорія
2001 - 4 2 -
11-17
[RUS] В.Г.Басовський, І.В.Вовк, О.І.Вовк
Особливості коливань стінок трахеї людини
2001 - 4 3 -
10-21
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Випромінювання звуку граткою, утвореною співвісними циліндричними п'єзокерамічними оболонками з екранами на торцях. Частина II. Аналіз чисельних результатів: Ближнє поле й випромінювана потужність
2001 - 4 4 -
11-17
[RUS] І.В.Вовк, О.І.Вовк
Поширення звуку у бронхіальному дереві людини. Частина I. Теорія
2000 - 3 2 -
19-31
[RUS] І.В.Вовк, І.Ю.Гончарова
Аналітичний метод для оцінки акустичних властивостей стетоскопів
2000 - 3 3 -
10-16
[RUS] В.Г.Басовський, І.В.Вовк, О.І.Вовк
Розповсюдження звуку в бронхіальному дереві людини. Частина II. Аналіз чисельних результатів
2000 - 3 4 -
11-20
[RUS] І.В.Вовк, О.Я.Калюжний
Про потенціальну ефективність спектрально-кореляцiйних методів класифікації дихальних шумів
1999 - 2 1 -
11-21
[RUS] І.В.Вовк, О.І.Вовк
Про можливість фiзичного моделювання шумів, генерованих потоком повітря в елементах дихальних шляхів людини
1999 - 2 2 -
11-25
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, С.Л.Дахнов, В.В.Крижановський, В.Н.Олійник
Шуми дихання людини: об'єктивізація аускультативних ознак
1999 - 2 3 -
11-32
[RUS] І.В.Вовк, С.Л.Дахнов, В.В.Крижановський, В.Н.Олійник
Зміна акустичних характеристик шумів дихання пневмонійних хворих у процесі одужання
1999 - 2 4 -
3-12
[UKR] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков, Л.М.Осипчук, М.П.Трохименко
Акустика храмів Київської Русі
1998 - 1 1 -
4-9
[RUS] І.В.Вовк, С.Л.Дахнов, В.В.Крижановський, В.Н.Олійник
Можливості і перспективи діагностики легеневих патологій за допомогою комп'ютерної реєстрацiї і обробки дихальних шумів
1998 - 1 2 -
21-33