І.В.Вовк, В.Ю.Семенов
Автоматичне виявлення й розпізнавання сухих хрипів на основі аналізу їхньої автокорреляційної функції

Акустичний вiсник, Том 8 № 3, (2005) с.17-23
Запропоновано ефективний метод автоматичного виявлення та розпізнавання сухих хрипів у шумах дихання. Отримано співвідношення, яке зв'язує акустичні потужності періодичної та шумової компонент респіраторного сигналу з піковим значенням автокореляційної функції. Запропоновано метод виявлення сухих хрипів, який базується на порівнянні пікового значення автокореляційної функції зі змінним порогом. Важливою особливістю методу є те, що він не тільки виконує класифікацію респіраторного сигналу за ознакою "шумовий/періодичний", але й дозволяє визначити всі частотні складові, присутні у сухому хрипі. Розроблено ефективний спосіб візуалізації результатів роботи запропонованого методу, який базується на формуванні штучного сигналу, який імітує частотний склад вихідного дихального фрагменту, що містить сухий хрип.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
респіраторні звуки, сухі хрипи, автоматичне розпізнавання, автокореляційна функція
МОВА ТЕКСТУ: російська