І.В.Вовк, О.І.Вовк
Поширення звуку у бронхіальному дереві людини. Частина I. Теорія

Акустичний вісник, Том 3 № 2, (2000) с.19-31
Проведено аналіз геометричних, фізичних та волнових параметрів бронхіального дерева та його елементів. Показано, що в діапазоні частот до 1000 Гц усі геометричні параметри повітроносних шляхів (за винятком довжини трахеї) суттєво менші за довжину звукових хвиль, які розповсюджуються в бронхіальному дереві. Встановлено, що стрибок перерізу у місці розгалуження повітроносних шляхів може значно впливати на поширення звуку у бронхіальному дереві. У той же час, злами повітроносних шляхів практично не впливають на цей процес. Сформульовані акустичні й математичні моделі повітроносних шляхів (з урахуванням пружності їхніх стінок) та ділянок розгалуження між ними. Розв'язані відповідні граничні задачі для рівняння Гельмгольца. Одержані дані дали можливість розробити алгоритм загального розв'язання задачі про поширення звуку в бронхіальному дереві.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
бронхiальне дерево, повiтроноснi шляхи, повiтряний канал поширення звуку
МОВА ТЕКСТУ: російська