І.В.Вовк, О.Я.Калюжний
Про потенціальну ефективність спектрально-кореляцiйних методів класифікації дихальних шумів

Акустичний вісник, Том 2 № 1, (1999) с.11-21
Розглянуто оптимальний алгоритм класифiкації шумів дихання на основі спектрально-кореляційних ознак та визначені показники його ефективності. Виконано чисельний аналіз таких показників для ідеалізованої моделі респіраторного тракту людини. Досліджено порівняльну діагностичну цінність ряду параметрів моделі з урахуванням умов збудження дихальних шумів та акустичних параметрів середовища їх поширення. Показані переваги спектрально-кореляційних методів класифікації перед чисто спектральними. Досліджено стійкість якісних показників системи класифікації до неточності встановлення параметрів моделі респіраторного тракту та похибок у визначенні просторового положення точок реєстрації шумів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
класифiкацiя шумiв дихання, спектрально-кореляцiйнi методи
МОВА ТЕКСТУ: російська