І.В.Вовк, А.А.Макаренкова
Експериментальне дослідження перешкод, які виникають при реєстрації дихальних шумів електронними стетофонендоскопами

Акустичний вiсник, Том 10 № 4, (2007) с.28-35
Експериментально оцінені спектральні рівні перешкод, які виникають при вислуховуванні шумів дихання людини за допомогою електронних стетофонендоскопів. За ступенем впливу на якість реєстрації перешкоди різних типів розділено на дві категорії: сильні та слабкі. Дані рекомендації, які дозволяють знизити їхню роль у результуючому сигналі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
електронна аускультація, стетофонендоскоп, шуми дихання, перешкоди
МОВА ТЕКСТУ: російська