І.В.Вовк, Т.А.Конченко, В.Т.Маципура
Про один строгий метод оцінювання акустичних властивостей шумозаглушуючих бар'єрів

Акустичний вiсник, Том 7 № 4, (2004) с.21-27
Методом часткових областей розв'язано задачу про розсіяння звуку на шумозаглушуючому бар'єрі та розроблено ефективний алгоритм для чисельного аналізу звукового поля в освітленiй, перехідній та тіньовій зонах. Проведені розрахунки звукового поля на віддалі та поблизу бар'єра у широкому діапазоні частот, а також при різних розміщеннях джерела відносно бар'єра. Наведені два приклади оцінки ефективності бар'єрів для цікавих з практичної точки зору випадків.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
метод часткових областей, шумозаглушуючий бар'єр; освітлена, перехідна та тіньова зони
МОВА ТЕКСТУ: російська