І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Моделювання механізму генерації везикулярних шумів дихання

Акустичний вісник, Том 17 № 1, (2015) с.17-22
Запропоновано математичну модель механізму генерації везикулярних шумів дихання, яка базується на припущенні про істотний вклад вібрацій стінок альвеол у цей процес. Стінки альвеол представлено у вигляді мембран і показано, що при їхньому періодичному розтягуванні виникають поперечні коливання, які викликають звукові коливання в паренхімі. Визначено характеристики складного шумового сигналу, який формується при одночасному збудженні представницького ансамблю мембран із різними геометричними й механічними характеристиками. Аналіз такого сигналу засвідчив, що його форма, спектр і фрактальні властивості досить близькі до форми, спектру і фрактальних властивостей реальних везикулярних шумів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
везикулярні шуми дихання, стінки альвеол, мембрана, поперечні коливання, фрактальний аналіз
МОВА ТЕКСТУ: російська