В.Г.Басовський, І.В.Вовк, О.І.Вовк
Розповсюдження звуку в бронхіальному дереві людини. Частина II. Аналіз чисельних результатів

Акустичний вісник, Том 3 № 4, (2000) с.11-20
На базі розробленого в попередній статті алгоритма розв'язку задачі про розповсюдження звукових хвиль у бронхіальному дереві чисельно досліджені акустичні властивості бронхіального дерева людини. Зокрема, показано, що уявна частина вхідного імпедансу бронхіального дерева характеризується резонансами та антирезонансами, що чергуються. При цьому на частотах антирезонансів спостерігаються значні "піки" дійсної частини імпедансу, а на частотах резонансів - "провали". Проведено порівняння розрахованих та експериментальних значень вхідного імпедансу й встановлено їх задовільне узгодження. Вивчено розподіл потоків звукової енергії в бронхіальному дереві. Показано, що в процесі розповсюдження звуку енергія досить швидко згасає за рахунок втрат у в'язкопружних стінках повітроносних шляхів та випромінювання стінками енергії в навколишні біологічні тканини. Встановлена суттєва залежність фазової швидкості звуку в бронхіальному дереві як від частоти, так і від вибору тієї частки бронхіального дерева, де ця швидкість оцінюється. Показано, що ця швидкість може бути значно вищою і значно нижчою швидкості звуку у вільному повітряному середовищі. Оцінено можливу затримку звукового сигнала при його проходженні від початку трахеї до поверхні грудної клітки.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
бронхiальне дерево, акустична енергiя, перевипромiнювання, час затримки
МОВА ТЕКСТУ: російська