І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Випромінювання звуку граткою, утвореною співвісними циліндричними п'єзокерамічними оболонками з екранами на торцях. Частина II. Аналіз чисельних результатів: Ближнє поле й випромінювана потужність

Акустичний вісник, Том 4 № 4, (2001) с.11-17
Досліджено акустичні властивості граток, що складаються зі співвісних п'єзокерамічних оболонок і торцевих екранів у вигляді акустично м'яких зрізаних сферичних конусів. Показано, що при збудженні всіх оболонок однаковою електричною напругою спостерігаються істотні відмінності в коливальних швидкостях оболонок і випромінюваних ними потужностях, що обумовлено взаємодією через акустичне поле. Ці відмінності є особливо значними в області частот, близьких до власних частот пульсуючих коливань оболонок. Встановлено, що на певних частотах деякі оболонки можуть переходити з режиму випромінювання енергії в режим поглинання її з навколишнього середовища. Показано, що у випадках, коли внутрішній об'єм грат цілком заповнений рідким середовищем, на відносно низьких частотах виникає резонанс цього об'єму, який зумовлює істотне (більше, ніж на порядок) підвищення потужності, випромінюваної граткою. Виявлено, що керування сумарною енергетичною ефективністю гратки в низькочастотній області легко реалізується шляхом варіювання кількості оболонок у гратці.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
випромiнювальна гратка, п'єзооболонка, акустичний екран, дальнє поле, акустична взаємодiя
МОВА ТЕКСТУ: російська