І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Випромінювання звуку граткою, яка складається зі співвісних циліндричних п'єзокерамічних оболонок з торцевими екранами. Частина IV. Імпульсний режим роботи

Акустичний вісник, Том 5 № 2, (2002) с.13-26
Розв'язано задачу про випромінювання звуку граткою, яка складається зі співвісних п'єзокерамічних оболонок і торцевих екранів у вигляді акустично м'яких зрізаних конусів, при збудженні її оболонок електричним сигналом у формі періодичної послідовності радіоімпульсів. На основі отриманого розв'язку проведено чисельний аналіз коливальних швидкостей оболонок і дальнього поля гратки в залежності від часу й параметрів радіоімпульсів. Показано, що при збудженні всіх оболонок однаковими радіоімпульсами закономірності зміни коливальних швидкостей оболонок у часі (у межах інтервалу дії радіоімпульсу) істотно відрізняються як від імпульсу збудження, так і один від одного. Особливо великі ці відмінності в тому випадку, коли частота-носій радіоімпульсу знаходиться в області резонансних частот оболонок. Встановлено, що закономірності зміни тиску в дальньому полі від часу істотно залежать від напрямку й особливо сильно проявляються в секторах кутів 45o, прилеглих до осі симетрії гратки. Виявлено, що в міжімпульсному інтервалі спостерігається яскраво виражена акустична реверберація, обумовлена обміном енергії між оболонками, що здійснюють у цей час вільні коливання. Запропоновано й продемонстровано деякі способи практичного оцінювання акустичних характеристик гратки при збудженні її радіоімпульсами. Показано, що такі оцінки задовільно узгоджуються з оцінками, виконаними за умови збудження гратки монохроматичним сигналом.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
випромiнювальна гратка, п'єзооболонка, акустичний екран, дальнє поле, характеристика напрямленостi, iмпульсне збудження
МОВА ТЕКСТУ: російська