І.В.Вовк, В.Т.Маципура, О.О.Трунов
Особливостi проходження хвилі через заокруглений згин плоского хвилеводу

Акустичний вісник, Том 16 № 3, (2013-2014) с.3-14
Розглянуто задачу про поширення гармонічної хвилі у плоскому хвилеводі з заокругленим вигином, розміри якого зрівнянні з довжиною хвилі, а кут повороту дорівнює 90°. Досліджено вплив ширини хвилеводу й радіуса вигину на енергетичний коефіцієнт проходження хвилею області неоднорідності. Розглянуто задачу про поширення імпульсного сигналу у вигнутому хвилеводі сталої ширини.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
зігнутий хвилевід, коефіцієнт проходження, нормальна мода, метод часткових областей
МОВА ТЕКСТУ: російська