О.М.Артем’єв, І.В.Вовк, А.І.Кривоног, П.В.Лук’янов
Про можливість електрогідравлічної регенерації очисних полімерних фільтрів

Акустичний вiсник, Том 8 № 4, (2005) с.14-19
Проведено теоретико-експериментальне вивчення впливу електричного розряду на видалення глинистих коагулянтів у фільтруючому елементі з волокнисто-пористого поліетилену. Показано, що використання електричного розряду дозволяє ефективно регенерувати фільтри такого типу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
підводний електричний розряд, очисні фільтри, засмічення, очищення
МОВА ТЕКСТУ: російська