І.В.Вовк, В.С.Коцюба
Про один метод кррування параметрами циліндричного п’єзокерамічного випромінювача

Акустичний вiсник, Том 13 № 3, (2010) с.9-14
Запропоновано метод керування характеристиками циліндричного випромінювача, який базується на використанні двох коаксіальних п'єзокерамічних оболонок, навантажених на рідину та збуджуваних відмінними за амплітудою й фазою електричними напругами. Досліджені акустичні властивості такого випромінювача в залежності від параметрів напруг, що подаються на п'єзокерамічні оболонки.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гідроакустика, п’єзоелектрик, циліндричний випромінювач, акустичні характеристики, електричне керування
МОВА ТЕКСТУ: російська