Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 2 (74) № 3
2000
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
5-16
[RUS]

А.Ш.Ачкинадзе, Г.М.Фрідман
Оптимальні профілі для суперкавітуючих гребних гвинтів з iнтерцепторами і фіксованим кутом загострення передньої кромки
17-25
[RUS]

А.Д.Васін
Застосування теорiї тонкого тiла для дослідження розвинених осесиметричних кавiтацiйних течій в дозвуковому потоці стисливої рідини
26-39
[RUS]

Ю.Д.Власенко
Експериментальні дослідження суперкавітаційних режимів обтікання самохідних моделей
40-52
[RUS]

В.Т.Грінченко, В.В.Мелешко, О.А.Гуржий, Г.Я.Ф. ван Хейст, А.Г.М.Ейсенга
Два підходи до аналізу коаксіальної взаємодії вихрових кілець
53-59
[RUS]

Д.Крінг, Н.Файн, Д.Ульман, А.Кіршнер
Нестаціонарна кавітаційна модель, що застосовує тривимiрний метод граничних елементiв
60-64
[RUS]

Г.В.Логвинович
Про закон розширення нестаціонарної каверни
65-74
[RUS]

П.С.Путілін
Деякі особливості динаміки суперкавітуючих моделей
75-86
[RUS]

Ю.М.Савченко
Моделювання суперкавітаційних процесів
87-93
[RUS]

В.М.Семененко
Розрахунок форми плоских суперкаверн при гармонійних збуреннях
94-99
[RUS]

Ю.А.Семенов
Аналітичний метод рішення нелінійних задач нестаціонарних кавітаційних течій
100-107
[RUS]

М.П.Тулін
П'ятидесятиріччя досліджень суперкавітаційних течій в США: особисті спогади
108-109
[RUS]

Л.І.Козій, В.С.Мадерич
Лагранжева модель розтiкання нафтових п'ятен
110-114
[UKR]

Вал.I.Мамчук
До побудови системи криволiнiйних координат з використанням чисельно-конформних вiдображень
115-116
[RUS]

О.Д.Нікішова, В.І.Нікішов, В.В.Олексюк
Експериментальні дослідження впливу зсувних стратифiкованих течій на розвиток вихрових кілець