Ю.А.Семенов
Аналітичний метод рішення нелінійних задач нестаціонарних кавітаційних течій

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.94-99
Запропоновано безпосереднiй метод визначення потенцiалу течiї для воротних крайових задач, в тому числi для кавiтацiйних течiй. Метод заснований на теорiї фунцiй комплексної змiнної i дозволяє визначати комплексну швидкiсть та похiдну комплексного потенцiалу за значенням їх модуля i аргумента на границi течiї. Можливостi метода демонструються на прикладi розв'язання класичної задачi симетричного кавiтацiйного обтiкання клину (пластинки в окремому випадку).
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська