А.Ш.Ачкинадзе, Г.М.Фрідман
Оптимальні профілі для суперкавітуючих гребних гвинтів з iнтерцепторами і фіксованим кутом загострення передньої кромки

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.5-16
Одержано точний аналiтичний роз'язок нелiнiйної задачi обтiкання кавiтуючого клина зi щоками рiзної довжини та з iнтерцептром на заднiй кромцi нижньої щоки в безударному режимi, коли критична точка спiвпадає з вершиною клину. Як модель замикання каверни використана схема Ефроса зi зворотним струменем. Одержанi чисельнi результати порiвнюються з даними, одержаними в рамках лiнiйної теорiї. В результатi спроектовано кавiтуючий профiль нового типу з контрольованою товщиною передньої кромки, з клиновидною повнiстю змоченою передньою частиною та iнтерцептором вiдносної довжини 0.02.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська