Л.І.Козій, В.С.Мадерич
Лагранжева модель розтiкання нафтових п'ятен

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.108-109
На вiдмiну вiд ранiш представлених моделей, у яких динамiка окремих стадiй розтiкання нафтових плiвок розглядалася роздiльно, пропонується єдине напiвемпiрiчне рiвняння, яке описує баланс всiх основних сил, якi викликають розтiкання плiвки.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська