М.П.Тулін
П'ятидесятиріччя досліджень суперкавітаційних течій в США: особисті спогади

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.100-107
Викладена iсторiя розвитку дослiджень по суперкавiтацiї в Сполучених Штатах Америки у формi особистих згадок автора. Огляд охоплює 50-рiчний перiод вiд створення лiнеаризованої теорiї суперкавiтацiйних течiй до появи проектiв високошвидкiсного транспорту 21-го сторiччя. Окрiм хронологiї дослiджень автором описуються технiчнi задачi суднобудiвної промисловостi та авiацiї, якi стимулювали розвиток дослiджень суперкавiтацiї. Вказуються назви установ та iмена дослiдникiв, якi брали участь в розвитку дослiджень i створеннi нової технiки - суперкавiтуючих пiдводних крил та гвинтiв. В статтi є також посилання на закордоннi роботи по суперкавiтацiї, в тому числi, якi виконанi в Нiмеччинi та СРСР i мали важливий вплив на розвиток дослiджень суперкавiтацiї в США.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська