Ю.М.Савченко
Моделювання суперкавітаційних процесів

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.075-086
Розглядаються задачi моделювання суперкавiтацiйних процесiв вiдносно форми та розмiрiв суперкаверн, їх формування i пiдтримування. Встановлюються необхiднi безрозмiрнi параметри, якi вiдповiдають за процес, що розглядається: число кавiтацiї s, число Фруда Fr, число Вебера We. Розглядається методика моделювання з одночасним дотримуванням подiбностi по числам кавiтацiї та Фруда. Даються рекомендацiї по зниженню масштабного ефекту. В статтi також розглянутi спецiальнi питання захвату газу суперкаверною з двухфазного потоку з бульбашками газу та гiдроакустичних явищ при суперкавiтацiї.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська