А.Д.Васін
Застосування теорiї тонкого тiла для дослідження розвинених осесиметричних кавiтацiйних течій в дозвуковому потоці стисливої рідини

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 3, (2000) с.17-25
Наведенi результати застосування теорiї тонкого тiла для розв'язування задач кавiтацiйного обтiкання осесимметричних тiл дозвуковим потоком стисливої рiдини. У випадку затуплених кавiтаторiв одержаний зовнiшнiй розв'язок. Для тонких конусiв розв'язок придатний для всiєї областi течiї. Проводиться порiвняння одержаних автором результатiв з вiдомими теоретичними та єкспериментальними даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська