Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 17 (89) № 2
2015
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-8
[RUS]

В.В.Бондар, В.О.Ткаченко, В.В.Яковлєв
Спільна дія хвиль і течій на осесиметричні перешкоди великих поперечних розмірів
9-19
[RUS]

Н.С.Городецька, Т.Н.Миргородська, В.І.Нікішов
Про розсіювання поверхневих гравітаційних хвиль тонкими вертикальними бар’єрами
20-25
[RUS]

А.Е.Дешко
Чисельне моделювання дозвукового нерівноважного горіння струменя пропану в супутному потіці повітря
26-35
[RUS]

Н.Ф.Димитрієва
Розрахунок стратифікованих течій біля клину з використанням вирішувачів відкритих пакетів
36-40
[RUS]

О.Ю.Калугін
До питання оптимізації закачки "сухого" газу на газоконденсатних родовищах в режимі часткового сайклінг-процесу
41-47
[RUS]

Ю.І.Калугін, Н.Г.Степова
До питання чисельного моделювання процесу зневоднення осаду на фільтр-пресі
48-55
[UKR]

О.Г.Стеценко, В.М.Iльченко
Хвильовий опір рухомої області поверхневого тиску в каналах з прямокутною та трапецієвидною формами поперечного перерізу
56-63
[RUS]

Е.Терлецька, С.Семін, Т.Таліпова, Д.Смірнов, І.Бровченко
Трансформація внутрішніх усамітнених хвиль зниження над підводною сходинкою у тришаровой стратифікованій рідині
64-72
[RUS]

В.І.Тимошенко
Чисельне моделювання прогріву та запалення сухих і вологонасичених часток вугілля в газодисперсному потоці.
73-78
[RUS]

А.В.Шептилевський, І.Т.Селезов, В.М.Косенков
Чисельне моделювання нелінійної динаміки газової сферичної порожнини при її початкових пульсаціях в рідині