О.Г.Стеценко, В.М.Iльченко
Хвильовий опір рухомої області поверхневого тиску в каналах з прямокутною та трапецієвидною формами поперечного перерізу

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 2, (2015) с.48-55
На підставі стаціонарного лінійного розв’язку для хвильового поля за рухомою областю поверхневого тиску в каналі, що має прямокутну або трапецієвидну форму поперечного перерізу, отримані залежності для визначення коефіцієнта хвильового опору при такому русі. В результаті виконаних розрахунків досліджено залежність цієї величини від параметрів задачі, а також проаналізовано характер впливу трапецієвидності перерізу каналу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
стаціонарний рух, канал, збурення, поверхневі хвилі, потенціал швидкості, число Фруда, коефіцієнт хвильового опору
МОВА ТЕКСТУ: українська