К.Терлецька, С.Семін, Т.Таліпова, Д.Смірнов, І.Бровченко
Трансформація внутрішніх усамітнених хвиль зниження над підводною сходинкою у тришаровой стратифікованій рідині

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 2, (2015) с.56-63
У роботі чисельно досліджується задача про трансформацію внутрішніх усамітнених хвиль у тришарової стратифікації над підводною сходинкою. Виділено різні режими взаємодії в залежності від параметра блокування B і безрозмірної амплітуди хвилі ad. Виділена область значень B і ad, де в результаті взаємодії першої моди зі сходинкою формуються хвилі вищих бароклінних мод.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
чисельне моделювання, внутрішні хвилі, тришарова стратифікація
МОВА ТЕКСТУ: російська