В.В.Бондар, В.О.Ткаченко, В.В.Яковлєв
Спільна дія хвиль і течій на осесиметричні перешкоди великих поперечних розмiрiв

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 2, (2015) с.3-8
Розглянуто задачу спільної дії поверхневих гравітаційних хвиль і течій на осесиметричні перешкоди великих поперечних розмірів. Її рішення знаходиться за допомогою квазитривимірної моделі трансформації хвиль у рідині кінцевої змінної глибини на супутній та зустрічній течіях. Показано, що врахування течії призводить к зсуву максимумів хвильових навантажень, а врахування змінної глибини рідини над осесиметричною перешкодою призводить до збільшення хвильових навантажень за рахунок фокусування дифрагованих хвиль.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
поверхневі хвилі, течії, перешкоди великих поперечних розмірів, дифракція, хвильові навантаження
МОВА ТЕКСТУ: російська