А.Е.Дешко
Чисельне моделювання дозвукового нерівноважного горіння струменя пропану в супутному потіці повітря

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 2, (2015) с.20-25
Представлено результати чисельних досліджень процесів змішення, запалення і горіння при витіканні струменя пропану в супутній потік повітря у осесиметричному каналі. Чисельне моделювання турбулентної дозвукової нерівноважної течії виконано у рамках двовимірних стаціонарних рівнянь "вузького каналу" з урахуванням скінченних швидкостей хімічної кінетики у рамках глобального механізму. Показано вплив запалення на затримку процесу змішування при течії неперемішаних компонентів. Сформульовано пропозиції щодо вибору раціональної температури супутнього потоку і розташування перерізу підпалення, що дозволяють інтенсифікувати розвиток процесу горіння.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
чисельне моделювання, струменеві течії, модель "вузького каналу" , маршові методи, хімічна кінетика
МОВА ТЕКСТУ: російська