А.В.Шептилевський, І.Т.Селезов, В.М.Косенков
Чисельне моделювання нелінійної динаміки газової сферичної порожнини при її початкових пульсаціях в рідині

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 2, (2015) с.73-78
В роботі розглянуто динаміку газової порожнини в ідеальній стисливій рідині внаслідок імпульсного введення в неї енергії. Досліджено процес генерації сферичної хвилі тиску в рідині, яка генерується пульсаціями газової порожнини. Запропоновано алгоритм розрахунку пульсацій порожнини в нелінійній постановці на нерухомій ейлеровій сітці. Проведено порівняльний аналіз динаміки бульбашки в лінійній та нелінійній постановці.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
рідина, сферична газова порожнина, пульсації, чисельне моделювання
МОВА ТЕКСТУ: російська