Н.С.Городецька, Т.Н.Миргородська, В.І.Нікішов
Про розсіювання поверхневих гравітаційних хвиль тонкими вертикальними бар’єрами

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 2, (2015) с.9-19
В роботі запропоновано метод поліпшеної редукції для розрахунку розсіювання поверхневих гравітаційних хвиль тонкими зануреними в рідину бар’єрами, що грунтується на розкладанні розв’язку в ряд по власних функціях задачі. Асимптотичні властивості невідомих коефіцієнтів розкладання знаходяться на основі виділення локальної особливості по швидкості у вершині бар’єра. Проведено аналіз замикання системи рівнянь. Показано, що застосування методу поліпшеної редукції призводить до зменшення об’єму розрахунків і підвищення якості отриманого розв’язку.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
поверхневі хвилі, розсіювання, бар’єр, власні функції
МОВА ТЕКСТУ: українська російська