Ю.І.Калугін, Н.Г.Степова
До питання чисельного моделювання процесу зневоднення осаду на фільтр-пресі

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 2, (2015) с.41-47
Розроблено модифікований ітераційний метод, що дозволяє значно скоротити час підрахунку. Метод випробуваний при чисельному моделюванні процесу зневоднення осаду на фільтр-пресі. Проведене порівняння часу підрахунку з використанням даного методу (для двох різних кроків) і методу Рунге-Кутти четвертого порядку з автоматичним підбором довжини кроку. Встановлено, що для кроку dt=0.001 час підрахунку скорочується у 4.8 рази (з 785 до 163.4 с), а для кроку dt=0.1 – у 32 рази (з 785 до 24.5 с). Розбіжності в отриманих за обома методами результатах не перевищують 6%.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
чисельні методи, скорочення часу підрахунку, моделювання, зневоднення осаду, фільтр-прес
МОВА ТЕКСТУ: російська