Н.Ф.Димитрієва
Розрахунок стратифікованих течій біля клину з використанням вирішувачів відкритих пакетів

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 2, (2015) с.26-35
Розв’язується задача формування течій, що індуковані дифузією на клині, який при розташуванні його в товщу стратифікованого середовища порушує однорідність фонового дифузійного потоку і призводить до формування складної багаторівневої вихрової системи. В повній нелінійній постановці розв’язання системи рівнянь будується чисельно з використанням методу скінченних об’ємів, що реалізоване в оригінальних вирішувачах відкритого пакету OpenFOAM. Особлива увага приділялася створенню якісної розрахункової сітки, яка враховує багатомасштабність задачі. Розрахунки проводяться в паралельному режимі з використанням методу декомпозиції розрахункової області у віртуальній обчислювальній лабораторії UniHUB. Результати обчислень показують зони дефіциту тиску, які відповідальні за виникнення пропульсивної сили, що приводить до саморуху клина вздовж горизонту нейтральної плавучості в стійко стратифікованому середовищі.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
чисельне моделювання, відкриті обчислювальні пакети, стратифіковані течії
МОВА ТЕКСТУ: російська