В.І.Тимошенко
Чисельне моделювання прогріву та запалення сухих і вологонасичених часток вугілля в газодисперсному потоці.

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 2, (2015) с.64-72
Аналізуються особливості прогріву, запалення і згоряння сухих і вологонасичених часток вугілля в потоці гарячого повітря. Використовуються модель двошвидкісного двотемпературного суцільного середовища, кінетичні моделі гетерогенних реакцій на поверхні частинок і рівноважних реакцій у газовій фазі. Проведено розрахунки для изотермічних частинок і з урахуванням зміни температури в межах частинки. Показано, що урахування зміни температури усередині частки може приводити до зменшення (у два і більш рази) відстані прогріву і запалення волого насичених частинок в порівнянні з ізотермічною частинкою. При збільшенні початкової температури повітря ступінь впливу зміни температури усередині часток зменшується.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
модель двошвидкісного двотемпературного суцільного середовища, сухі і вологонасичені частки вугілля, гетерогенні реакції
МОВА ТЕКСТУ: російська