О.Ю.Калугін
До питання оптимізації закачки "сухого" газу на газоконденсатних родовищах в режимi часткового сайклінг-процесу

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 2, (2015) с.36-40
На базі фізико-математичної моделі двофазної багатокомпонентної фільтрації з урахуванням фазових переходів було проведено дослідження з вибору оптимального режиму видобутку газового конденсату при розробці модельного газоконденсатного родовища в режимі часткового сайклінг-процесу з метою збільшення його конденсатовіддачі. При розрахунках використовувався метод найшвидшого спуску. Розроблено алгоритм, що дозволяє оптимально керувати процесом розробки газоконденсатного родовища при частковому сайклінг-процесі з урахуванням введення в експлуатацію нових нагнітальних свердловин. Ефективність викладеного підходу продемонстровано на прикладі модельного газоконденсатного родовища. Показано, що за рахунок запобігання передчасного прориву "сухого" газу у видобувні свердловини в оптимальному варіанті можливе збільшення видобутку конденсату більш ніж на 6%.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
родовище, конденсат, конденсатогазовий фактор, оптимізація, сухий газ, виснаження, сайклінг-процес
МОВА ТЕКСТУ: російська