The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Семененко В.М.
Year Vol. P.
[RUS] Ю.М.Савченко, В.М.Семененко, Г.Ю.Савченко
Особливості маневрування при суперкавітаційному обтіканні
2016 - 18(90) 1 -
79-82
[RUS] Ю.М.Савченко, В.М.Семененко
Рух суперкавiтуючого апарата на пiдводнiй дiлянцi розгону
2015 - 17(89) 4 -
36-42
[RUS] В.М.Семененко
Дослідження динаміки й керування рухом суперкавітуючих тіл на основі теорії Г.В.Логвиновича
2013 - 15(87) 1 -
83-93
[RUS] В.М.Семененко
Розрахунок просторового руху суперкавітуючих апаратів
2012 - 14(86) 4 -
59-64
[RUS] В.М.Семененко
Пульсація вентильованих каверн при різних умовах замикання
2011 - 13(85) 4 -
62-67
[RUS] В.М.Семененко
Нестійкість вентильованої каверни при замкнені на тілі
2011 - 13(85) 3 -
76-81
[RUS] Ю.М.Савченко, В.М.Семененко
Про маневровість за курсом підводних суперкавітуючих апаратів
2011 - 13(85) 1 -
43-50
[RUS] В.М.Семененко
Моделювання поздовжнього руху підводних суперкавітуючих апаратів
2010 - 12(84) 4 -
81-88
[UKR] I.Г.Нестерук, В.М.Семененко
Задачi оптимiзацi дальностi суперкавiтацiйного руху за iнерцiєю з фiксованою кiнцевою глибиною
2006 - 8(80) 4 -
33-42
[RUS] Ю.А.Семенов, В.М.Семененко
Математична модель відриву каверни на гідропрофілі
2006 - 8(80) 2 -
69-76
[UKR] I.Г.Нестерук, В.М.Семененко
Задачi оптимiзацiї для суперкавiтацiйного руху осесиметричних тiл за iнерцiєю
2006 - 8(80) 1 -
51-59
[UKR] В.М.Семененко, Т.М.Семененко
Розрахунок нестаціонарних каверн в решітках
2004 - 6(78) 1 -
36-43
[RUS] В.М.Семененко
Розрахунок плоских нестацiонарних суперкаверн при довiльнiй залежностi вiд часу
2001 - 3(75) 4 -
47-52
[RUS] В.М.Семененко
Розрахунок форми плоских суперкаверн при гармонійних збуреннях
2000 - 2(74) 3 -
87-93
[RUS] В.М.Семененко
Комп'ютерного моделювання динаміки суперкавiтуючих тіл
2000 - 2(74) 1 -
64-69
[RUS] В.М.Семененко, Т.М.Семененко
Коливання тонкого суперкавiтуючого профіля поблизу вiльної поверхнi
1999 - 1(73) 3 -
48-54
[RUS] В.М.Семененко
Нестiйкiсть плоскої вентильованої суперкаверни у вiльному струменi
1999 - 1(73) 2 -
45-52
[RUS] Ю.М.Савченко, В.М.Семененко, С.І.Путілін
Нестацiонарні процеси при суперкавiтацiйному русi тiл
1999 - 1(73) 1 -
79-97