В.М.Семененко
Моделювання поздовжнього руху підводних суперкавітуючих апаратів

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 4, (2010) с.81-88
Метою роботи є аналіз стійкості горизонтального руху підводних суперкавітуючих апаратів і способів його стабілізації. Метод дослідження - комп'ютерне моделювання динаміки саморушного суперкавітуючого апарату з використанням апроксимаційної моделі нестаціонарної суперкаверни Г.В.Логвиновича. Показано, що рух суперкавітуючого апарату є нестійким за глибиною, причому його поведінка виявляється різною в залежності від положення центру мас. Досліджена ефективність активної стабілізації руху суперкавітуючого апарату шляхом автоматичного регулювання кута нахилу кавітатора при лінійному законі зворотнього зв'язку.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
комп'ютерне моделювання, суперкавітуючий апарат, центр мас, кавітатор
МОВА ТЕКСТУ: російська