В.М.Семененко
Пульсація вентильованих каверн при різних умовах замикання

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 4, (2011) с.62-67
Чисельно досліджуються нелінійні автоколивання (пульсації), які виникають при втраті стійкості вентильованих каверн при замиканні на циліндричному тілі і при вільному замиканні. Показано, що при урахуванні безперервного виносу газу з каверни можливе встановлення як розривних, так і нерозривних автоколивань. Дано аналіз впливу на частоту і амплітуду автоколивань діаметру тілу, ступеню заповнення каверни тілом і інших параметрів. Пропонується універсальна степенева залежність, яка апроксимує відомі закони виносу газу з вентильованих каверн при вільному замиканні. На її основі обговорюється питання про вплив закону виносу газу на стійкість каверн.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
вентильовані каверни, автоколивання, закон виносу газу
МОВА ТЕКСТУ: російська