The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Горбань В.О.
Year Vol. P.
[UKR] В.О.Горбань, І.М.Горбань
Чисельні моделі нестаціонарних руслових процесів
2013 - 15(87) 4 -
19-39
[UKR] В.О.Горбань, С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Чисельне моделювання корабельних хвиль при рухові судна в умовах обмеженого фарватеру
2013 - 15(87) 2 -
13-21
[UKR] В.М.Вовк, В.О.Горбань, І.М.Горбань, Г.П.Соколовський
Дослідження впливу вільної поверхні на гідродинамічні характеристики поганообтічних тіл
2012 - 14(86) 1 -
14-22
[UKR] В.О.Горбань, І.М.Горбань, С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Застосування методу граничних елементів для розрахунку корабельних хвиль
2011 - 13(85) 4 -
22-29
[UKR] В.О.Горбань, І.М.Горбань
Aналіз обтікання системи двох розташованих поруч квадратних циліндрів
2010 - 12(84) 1 -
28-39
[UKR] В.О.Горбань, С.В.Масюк, В.I.Нiкiшов
Гiдродинамiчна взаємодiя суден з береговими спорудами в умовах течiї
2009 - 11(83) 3 -
3-7
[UKR] А.В.Воскобiйник, В.А.Воскобiйник, О.А.Воскобойник, В.О.Горбань, I.М.Горбань
Особливостi вихрового руху у спряженiй течiї мiж групою паль трирядної мостової опори
2009 - 11(83) 2 -
16-29
[UKR] В.О.Горбань, I.М.Горбань
Вивчення взаємодiї квадратних цилiндрiв, розташованих тандемом
2008 - 10(82) 2 -
36-47
[UKR] В.О.Горбань, С.В.Маcюк
Гiдродинамiчна взаємодiя суден на мiлководдi
2007 - 9(81) 4 -
17-29
[UKR] В.О.Горбань, С.В.Маcюк
Чисельне моделювання гiдродинамiчної взаємодiї тiл, що рухаються в рiдинi
2006 - 8(80) 3 -
27-49
[UKR] В.О.Горбань, I.М.Горбань
Вихрова структура потоку при обтiканнi квадратної призми: числова модель
2005 - 7(79) 2 -
8-26
[RUS] М.В.Салтанов, В.О.Горбань, Н.С.Єфремова
Перетворення системи рiвнянь динамiки неоднорiдної рiдини, що обертається, в нестацiонарному двопараметричному випадку в ортогональній системі координат. Аналог перетворення Громеки у випадку нев'язкої рiдини
2005 - 7(79) 1 -
72-79
[UKR] В.О.Горбань, I.М.Горбань
Tеоретичний аналiз процесiв вихроутворення та динамiки вихорiв у каналах
2003 - 5(77) 3 -
3-18
[UKR] В.О.Горбань, I.М.Горбань
Теоретичний аналiз схем управлiння пристiнною течiєю з використанням iнтерцепторiв
2000 - 2(74) 2 -
43-50
[UKR] В.О.Горбань, I.М.Горбань
Дослiдження динамiки вихрових структур в кутовiй областi та поблизу поверхнi з заглибленням
1999 - 1(73) 1 -
4-11