В.О.Горбань, І.М.Горбань
Aналіз обтікання системи двох розташованих поруч квадратних циліндрів

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 1, (2010) с.28-39
Узагальнений вихровий метод, в якому рівняння Нав'є-Стокса розв'язуються в змінних ``швидкість-завихреність'', розвинуто для моделювання течії в багатозв'язній області. На цій основі виконано розрахунок ламінарної течії навколо двох квадратних циліндрів, розташованих паралельно один до одного і перепендикулярно до набігаючого потоку. Проаналізовано вплив ширини зазору між циліндрами на розвиток сліду за системою і гідродинамічні характеристики тіл. На основі аналізу одержаних результатів запропоновано схему управління течією навколо квадратної призми за допомогою щілини. Одержано оптимальні характеристики управляючої схеми.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
багатозв'язна область, ламінарна течія, квадратні циліндри, ширина зазору
МОВА ТЕКСТУ: українська