В.О.Горбань, І.М.Горбань, С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Застосування методу граничних елементів для розрахунку корабельних хвиль

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 4, (2011) с.22-29
Побудовано чисельний алгоритм для визначення хвильового опору судна. Він ґрунтується на застосуванні методу граничних інтегральних елементів. Використовується система елементів, розподілених на поверхні судна та на вільній поверхні. Одержані результати порівнюються з експериментальними даними та з результатами інших авторів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
метод граничних елементів, корабельні хвилі, хвильовий опір
МОВА ТЕКСТУ: українська