В.О.Горбань, С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Чисельне моделювання корабельних хвиль при рухові судна в умовах обмеженого фарватеру

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 2, (2013) с.13-21
В роботі на основі чисельного методу граничних елементів проведені розрахунки хвиль та хвильового опору при рухові судна типу "Wigley hull" з постійною швидкістю на мілкій воді та біля стінки. Поверхня судна та вільна поверхня дискретизуються трикутними або чотирикутними панелями. На вільній поверхні задовольняється гранична умова Доусона.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
метод граничних елементів, вільна поверхня, хвильовий опір
МОВА ТЕКСТУ: українська