В.М.Вовк, В.О.Горбань, І.М.Горбань, Г.П.Соколовський
Дослідження впливу вільної поверхні на гідродинамічні характеристики поганообтічних тіл

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 1, (2012) с.14-22
В роботі чисельно та експериментально досліджені особливості взаємодії кругового циліндра і прямокутних призм з вільною поверхнею при малих числах Фруда. Показано, що розвиток вихрової течії і гідродинамічні характеристики тіла в такій системі визначаються відстанню між ним і границею. При наближенні тіла до вільної поверхні його сила опору і нестаціонарні гідродинамічні характеристики (число Струхаля та амплітуда бічної сили) зростають. Також з'являється стаціонарна бічна сила, напрямок якої залежить від форми тіла: для кругового циліндра це - занурююча сила, для прямокутних призм вона може бути направлена вгору. Найбільший опір поганообтічного тіла досягається не тоді, коли воно розташоване безпосередньо під вільною поверхнею, а при певному (критичному) заглибленні. Одержані результати свідчать про значне зростання гідродинамічних навантажень на інженерні конструкції, що експлуатуються у приповерхневому шарі води.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
круговий циліндр, вільна поверхня, опір поганообтічного тіла
МОВА ТЕКСТУ: українська