В.О.Горбань, С.В.Масюк, В.I.Нiкiшов
Гiдродинамiчна взаємодiя суден з береговими спорудами в умовах течiї

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 3, (2009) с.3-7
На основi панельного методу виконано чисельне моделювання гiдродинамiчної взаємодiї судна, що рухається, з береговими спорудами. Споруди моделюються прямокутними виступами, берег розглядається як вертикальна стiнка. Для описання впливу дна та берега використано спецiальну функцiю Грiна. Зроблено оцiнки сил та моментiв, що дiють на судно, за наявностi зустрiчної або попутної течiї. Показано, що в умовах обмеженого фарватеру зустрiчна течiя є небезпечнiшою за попутну.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська