27.06.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
01.10.2024

КОМП'ЮТЕРНА ГІДРОМЕХАНІКА - 2024

IX міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ

15.10.2020

 

 

Загуменний Ярослав Вікторович

ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕЧІЙ ТА ІНТЕГРАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБТІЧНИХ ТІЛ

    доктор фізико-математичних наук (01.02.05 – механіка рідини газу та плазми)
   

ДИСЕРТАЦІЯ *** АВТОРЕФЕРАТ

18.06.2020

 

 

Редчиць Дмитро Олександрович

НЕСТАЦІОНАРНІ ЗВ’ЯЗАНІ ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ РІДИНИ, ГАЗУ ТА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ

    доктор фізико-математичних наук (01.02.05 – механіка рідини газу та плазми)
   

ДИСЕРТАЦІЯ *** АВТОРЕФЕРАТ

30.05.2019

 

 

Терлецька Катерина Валеріївна

ДИНАМІКА ВНУТРІШНІХ ХВИЛЬ ВЕЛИКОЇ АМПЛІТУДИ

    доктор фізико-математичних наук (01.02.05 – механіка рідини газу та плазми)
   

ДИСЕРТАЦІЯ *** АВТОРЕФЕРАТ

01.03.2018

 

 

Малюга Володимир Сергійович

НЕСТАЦІОНАРНІ ЗАДАЧІ ОБТІКАННЯ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗВУКУ

    доктор фізико-математичних наук (01.02.05 – механіка рідини газу та плазми)
   

ДИСЕРТАЦІЯ *** АВТОРЕФЕРАТ

01.03.2018

 

 

Коновалюк Тетяна Петрівна

ЗВУКОВІ ПОЛЯ, ГЕНЕРОВАНІ КОГЕРЕНТНИМИ ВИХРОВИМИ СТРУКТУРАМИ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ

    кандидат фізико-математичних наук (01.04.06 – акустика)
   

ДИСЕРТАЦІЯ *** АВТОРЕФЕРАТ

02.02.2017

 

  

Щербак Тетяна Миколаївна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ГРАВІТАЦІЙНИХ ХВИЛЬ НА ДОННИХ ПЕРЕШКОДАХ

    кандидат фізико-математичних наук (01.02.05 – механіка рідини газу та плазми)
   

ДИСЕРТАЦІЯ *** АВТОРЕФЕРАТ

02.02.2017

 

 

Мартиновський Іван Михайлович

РОБОТА ХВИЛЬОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В НЕРЕГУЛЯРНОМУ ПОЛІ ВІТРОВИХ ХВИЛЬ У ШЕЛЬФОВІЙ ЗОНІ

    кандидат технічних наук (01.02.05 – механіка рідини газу та плазми)
   

ДИСЕРТАЦІЯ *** АВТОРЕФЕРАТ

27.10.2016

 

 

Лисечко Віктор Олегович

ДИФРАКЦІЯ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ НА ФРАГМЕНТАХ КОНІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

    кандидат фізико-математичних наук (01.04.06 – акустика)
   

ДИСЕРТАЦІЯ *** АВТОРЕФЕРАТ