27.06.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
01.10.2024

КОМП'ЮТЕРНА ГІДРОМЕХАНІКА - 2024

IX міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ГІДРОМЕХАНІКИ

Керівництво інституту
Вчена рада інституту
Науково-дослідний відділ вихрових рухів
зав. відд. проф. д.ф.-м.н. Тетяна Сігізмундівна Краснопольська
Науково-дослідний відділ гідробіоніки та керування примежовим шаром
зав. відд. член-корр. НАНУ проф. д.ф.-м.н. Геннадій Олександрович Воропаєв
Науково-дослідний відділ гідродинаміки хвильових та руслових потоків
зав. відд. д.ф.-м.н. Володимир Анатолійович Воскобійник
Науково-дослідний відділ гідродинаміки гідротехнічних споруд
зав. відд. с.н.с. к.т.н. Олександр Іванович Кривоног
Науково-дослідний відділ гідродинамічної акустики
зав. відд. проф. д.ф.-м.н. Наталія Сергіївна Городецька
Науково-дослідний відділ інформаційних систем у гідроаеромеханіці й екології
зав. відд. с.н.с. к.т.н. Володимир Васильович Мороз
Науково-дослідний відділ моделювання гідротермічних процесів
зав. відд. член-корр. НАНУ проф. д.ф.-м.н. Євген Іванович Никифорович
Науково-дослідний відділ прикладної гідродинаміки
зав. відд. член-корр. НАНУ проф. д.т.н. Олександр Якович Олійник
Науково-дослідний відділ течій з вільними межами
зав. відд. член-корр. НАНУ с.н.с. д.т.н. Юрій Миколайович Савченко
Науково-дослідна лабораторія з проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів
зав. лаб. проф. д.т.н. Віктор Вікторович Бойко
Дослідна лабораторія "Сучасної аеродинаміки та міждисциплінарних досліджень"
нач. лаб. с.н.с. к.т.н. Ніна Федорівна Юрченко
Відділ науково-технічної інформації
нач. відд. Лариса Федорівна Корецька-Криль
Науково-технічна бібліотека
зав. Лариса Володимирівна Морозова
Дослідний басейн
Гідростенд