27.06.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
01.10.2024

КОМП'ЮТЕРНА ГІДРОМЕХАНІКА - 2024

IX міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»

17 вересня 2015 року в Інституті гідромеханіки НАН України відбулось відкриття навчального центру з підготовки та перепідготовки фахівців із використання теплонасосних технологій у системах опалення та гарячого водопостачання об’єктів житлово-комунального господарства.

Спільну науково-дослідну лабораторію «Енергетичні технології сталого розвитку суспільства» в Інституті гідромеханіки НАН України було створено в 2007 році – спільно з Королівським технологічним інститутом (м. Стокгольм, Швеція) та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут». Її основним завданням є об’єднання зусиль науки, освіти та бізнесу у розробленні та впровадженні сучасних технологій використання відновлюваних джерел енергії для теплопостачання. Ця лабораторія є єдиною установою в Україні, яка, застосовуючи шведський досвід, займається питаннями розрахунку та проектування великих сучасних теплонасосних станцій для централізованого теплопостачання. Як відомо, впродовж останніх десятиріч Швеція є однією із провідних країн у галузі розвитку сучасних високоефективних енергетичних технологій, впровадження яких є нині надзвичайно актуальними для України. Крім того, протягом останніх п’яти років співробітники лабораторії запозичили та адаптували до українських умов європейський досвід у сфері довгострокового планування й запровадження системних інновацій у містах. Лабораторія також активно співпрацює з вітчизняними виробниками теплогенеруючого обладнання, зокрема з корпораціями «Європейська енергетична компанія» й «Укрінтерм».