ERAIHM
Поліпшення потенціалу досліджень та співробітництва
ІГМ НАНУ в Європейському дослідницькому просторі

Факти про ERAIHM

 • Ідентифікатор запиту: FP7-INCO-2010-6
 • Номер угоди про грант: 266587
 • Тривалість: 28 місяців
 • Період дії: з 01-11-2010 по 31-03-2013
 • Вартість проекту: 478.706,60 Євро
 • Максимальна сума гранту: 385.763,00 Євро (75%)

Про хід виконання проекту Ви можете дізнатись на веб-порталі ERAIHM

Короткий опис

Проект ERAIHM розроблено з метою зміцнення потенціалу співробітництва ІГМ НАНУ й інтенсифікації його участі в Європейських рамкових програмах. Для досягнення цієї мети проект передбачає таку діяльність:
 1. Розробку стратегії ІГМ НАНУ, спрямованої на забезпечення відповідності його науково-дослідницької діяльності соціально-економічним потребам України, інтенсифікацію його співробітництва з Європейськими дослідницькими центрами й участі в Європейських рамкових програмах.
 • Стратегія ІГМ буде базуватися на результатах двох експертиз: по-перше, оцінки сфери досліджень, які проводяться ІГМ, і, по-друге, огляду інноваційної системи України й оцінки конкурентних переваг України стосовно областей наукових досліджень ІГМ.
 1. Розробку й впровадження в ІГМ навчальних модулів для створення потенціалу співробітництва у Сьомій рамковій програмі й сприяння залученню бізнес-партнерів у інноваційні проекти. Сюди входять:
 • Визначення недоліків і потреб навчання персоналу ІГМ з метою інтенсифікації участі у Сьомій рамковій програмі й сприяння залученню бізнес-партнерів у його науково-дослідницьку діяльність.
 • Застосування навчальних модулів по Сьомій рамковій програмі для наукових менеджерів (керівного складу) й молодих дослідників у ІГМ на базі досвіду Європейських партнерів.
 • Застосування інтерактивної ретрополяції як метода,що дозволяє визначати подальші цілі технологічного розвитку й керувати інноваційним процесом у часі.
 1. Створення інструментарію для спілкування й розповсюдження інформації з метою покращення доступності ІГМ для українських та Європейських дослідницьких центрів і бізнес-партнерів:
 • Розробка плану спілкування й розповсюдження інформації для ефективного залучення різних бізнес-партнерів в Україні й країнах ЄС.
 • Створення веб-платформи ІГМ.
 • Створення мереж з використанням структур інститутів Європейських партнерів.
 • Організація міжнародного симпозіуму з підтримки інноваційної системи в Україні й конкурентних переваг України.
 • Школа-семінар з презентації досвіду застосування інтерактивної ретрополяції.
 • Завершальна конференція проекту.

Сторони-партнери проекту

    ІГМ НАНУ

Інститут гідромеханіки Національної академії наук України, Київ, Україна
    КТІ

Королівський технічний інститут [Kungliga Tekniska Högskolan], Стокгольм, Швеція
    ТУ Дельфт

Технічний університет Дельфта [Technische Universiteit Delft], Дельфт, Нідерланди