27.09.2022

ПОДІЇ

VIII міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка» (ОНОВЛЕНО)
27.03.2023

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС (пров. інж.)

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті

КОМП'ЮТЕРНА ГІДРОМЕХАНІКА - 2022

VIII міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерна гідромеханіка»
відбулась 27-28 вересня 2022 р. в Інституті гідромеханіки НАН України,
Київ, вул. Марії Капніст, 8/4.

Контактна адреса: comphydromech@gmail.com

Напрями роботи конференції:

  • Комп'ютерне моделювання задач механіки суцільних середовищ.
  • Чисельні методи в механіці суцільних середовищ.
  • Задачі гідродинамічної стійкості.
  • Турбулентність.
  • Керування вихровими структурами в потоках.
  • Комп'ютерні методи обробки експерименту.

Програма конференції: [ВІДКРИТИ/ЗАВАНТАЖИТИ]

Збірник тез конференції: [ВІДКРИТИ/ЗАВАНТАЖИТИ]

Архів презентацій: [ПЕРЕГЛЯНУТИ]

Відеоархів: [ПЕРЕГЛЯНУТИ]

Фотоархів: [ПЕРЕГЛЯНУТИ]

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

академік НАН України   В.Т.Грінченко   (ІГМ НАН України, Київ) - Голова
академік НАН України   С.О.Довгий   (ІГМ НАН України, Київ)
академік НАН України   О.М.Хіміч   (ІК імені В.М.Глушкова НАН України, Київ)
член-кор. НАН України   О.Я.Григоренко   (ІМ імені С.П.Тимошенка НАН України, Київ)
член-кор. НАН України   В.І.Тимошенко   (ІТМ НАН України, Дніпро)
проф. д.т.н.   В.А.Ванін   (НТУ «ХПІ», Харків)
проф. д.ф.-м.н.   В.С.Мадерич   (ІПММС НАН України, Київ)
проф. д.т.н.   Є.О.Шквар   (ІГМ НАН України, Київ)
д.т.н.   С.В.Алексєєнко   (ДНУ, Дніпро)
д.ф.-м.н.   Д.О.Редчиць   (ІТСТ НАН України, Дніпро)
д.т.н.   Д.І.Черній   (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ)
Prof. Dr.   P.Fraunie   (Université de Toulon, France)
Prof. Dr.   W.H.Müller   (Technische Universität Berlin, Germany)

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

член-кор. НАН України   Г.О.Воропаєв   (ІГМ НАН України, Київ) - Голова
д.т.н.   В.А.Воскобійник   (ІГМ НАН України, Київ)
д.ф.-м.н.   Я.В.Загуменний   (ІГМ НАН України, Київ)
к.ф.-м.н.   Н.В.Розумнюк   (ІГМ НАН України, Київ)
к.т.н.   В.І.Коробов   (ІГМ НАН України, Київ)
к.ф.-м.н.   В.Н.Олійник   (ІГМ НАН України, Київ)
к.ф.-м.н.   М.О.Бістрова   (ІГМ НАН України, Київ)
к.т.н.   О.О.Баскова   (рада молодих учених
ІГМ НАН України, Київ)
к.ф.-м.н.   Н.Ф.Димитрієва   (ІГМ НАН України, Київ) - Учений секретар